29 679 03 59, 29 742 86 06, 29 596 99 40

Kasy fiskalne

Rodzaje kas fiskalnych

Ze względu na rodzaj działalności, jaki chcemy prowadzić rozróżniamy różne rodzaje kas fiskalnych. Różnią się ona zazwyczaj budową i niektórymi funkcjami. Jednym z rodzajów takich urządzeń jest kasa jednostanowiskowa. Jest to idealne rozwiązanie dla mniejszych przedsiębiorstw. Zalicza się do nich między innymi małe sklepy oraz taksówki. Zazwyczaj nie ma tutaj możliwości podłączenia kasy do komputera, a nawet jeśli jest, to tylko do czynowości wstępnych takich jak oprogramowanie. Nie SA one bardzo rozbudowane i nie mają połączenia a innymi urządzeniami oprócz czytnika kodów kreskowych. Kolejnym rodzajem jest kasa systemowa. Jest ona bardziej rozbudowana. Przede wszystkim można ją na stałe podłączyć do komputera i może ona ściśle z nim współpracować. Może ona nawiązać połączenie z innymi urządzeniami, przede wszystkim z tymi znajdującymi się w magazynie. Może na nich pracować więcej niż jedna osoba, a każdy posiada przy tym własny kod. Możliwe jest tutaj robienie przelewów oraz łączenie się w głównym serwerem komputera.

Budowa kasy fiskalnej

Kasa fiskalna składa się z kilku bardzo ważnych elementów i kilku mniej ważnych. Przede wszystkim posiada klawiaturę, dzięki której możliwe jest dokonywanie kolejnych czynności i operacji. Dzięki temu możliwe jest zapisywanie na paragonie kolejnych pozycji sprzedaży. Również ważny, jak klawiatura jest także wyświetlacz. Oczywiście są tutaj dwa wyświetlacze, jeden dla sprzedającego, znajdujący się na panelu, natomiast drugi dla klienta, aby mógł on przeczytać sumę sprzedażową. Kolejnym ważnym elementem jest pamięć kasy, dzięki której można zapisywać towary, jak również kasować je oraz wprowadzać inne potrzebne, dodatkowe dane. Dodatkowo ma ona wbudowaną drukarkę, dzięki czemu możliwe jest wydawanie paragonu klientowi. Oczywiście każda pozycja drukowana jest dwa razy, gdzie jeden jest dla klienta, natomiast drugi dla rozliczenia się z podatku dochodowego oraz VAT-u. Drukarki takie odznaczają się szybkością pracy i niezwykłą ich wydajnością, dzięki czemu klient nie musi tak długo czekać.

Użytkowanie kasy fiskalnej

Kasy fiskalne to bardzo ważne urządzenia, które służą do ewidencjonowania kolejnych przychodów i rejestracji pozycji sprzedaży. Dzięki temu możemy w prosty sposób rozliczyć się z odpowiednimi organami odpowiedzialnymi za rozliczanie z podatku VAT i podatku dochodowego. Kasy fiskalne działają na zasadzie cyfrowej. Mają one w sobie zainstalowane odpowiednie oprogramowanie, dzięki któremu mogą działać. Praca kasy jest uzależniona od danego oprogramowania, a kolejne zapisy są utrwalane, jeśli tylko tego chcemy. Przede wszystkim zapisuje się pozycje towarowe w kasie, aby codziennie nie robić tego na nowo i nie wczytywać ceny, czy też kodu kreskowego. Ważne jest też wprowadzenie do niej podatku VAT, ponieważ to podstawa do naszego rozliczenia. Warto jest zapisać wszystkie produkty, jakimi firma dysponuje oraz usługi, jakie świadczy. Jeśli wprowadziliśmy kod kreskowy towaru, to kasa przy czytaniu czytnikiem kodów kreskowych automatycznie zapisze dany produkt. Podczas kolejnych zadać pozycje sprzedaży drukowane są na paragonie.

 

Adresy sklepów:

ul. Okrzei 63F
07-200 Wyszków
tel. (29) 679 03 59


ul. Pułtuska 13
07-200 Wyszków
tel. (29) 742 08 38

Dojazd:


Pokaż ZITCOM